Klanten

Bij Woonzorg Centra Haaglanden (WZH) heeft Myuna de rol van Projectmanager Bronzen Keurmerk vervuld. Myuna is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een procedureboek conform eisen bronzen keurmerk en de herimplementatie van processen. Naar aanleiding van dit traject is een projectplan opgesteld om het zilveren keurmerk te kunnen behalen. Met alle betrokken managers plannen opgesteld en uitgevoerd. Belangrijke projecten hierbij waren onder andere het verbeteren van de kwaliteit van de basiszorg, verbeteren van cliëntdossiers en evalueren en verbeteren van MDO’s. Daarnaast heeft Myuna de rol van Projectmanager gedragstraject vervuld. Myuna is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een projectplan en implementatie hiervan.