Klanten

Myuna heeft van 2008 tot 2014 in het bestuur gezeten van Stichting Waddinxveense Peuterspeelzalen (SWP). Hierbij is Myuna mede verantwoordelijk voor de leiding van de Stichting, waarbij de werkwijze van het bestuur vooral wordt gekenmerkt door een met name toezichthoudende rol “op afstand”. In deze periode heeft Myuna het bestuurlijk en pedagogisch meerjarenbeleid ontwikkeld. In 2013 is een reorganisatie voorbereid. Per 1 januari 2014 is SWP samen gegaan met Quadrant, kindercentra Gouda, waarbij het bestuur van SWP afgetreden is.