Klanten

Begin 2013  is Myuna als senior SAP HR consultant werkzaam geweest bij Holland Casino. In een project wordt gezorgd voor de inrichting van de personeelsadministratie (PA), organisatiebeheer (OM), payroll (looncomponenten) en de interfacing naar Raet. Daarnaast wordt een cafetariamodel op basis van Flexible Benefits geïmplementeerd. Myuna verzorgt de blauwdrukken en functioneel ontwerpen en is verantwoordelijk voor de overdracht naar Functioneel Beheer en de salarisadministratie.

Geïmplementeerde functionaliteiten:

Personeelsadministratie (PA)
Organisatiebeheer (OM)
Salarisadministratie (looncomponenten en CAO)
CAO
Tijdevaluatie
Flexible Benefits (cafetariamodel)
Interface Raet