Klanten

Bij Enexis heeft Myuna 20 HR processen geautomatiseerd, geoptimaliseerd en geïmplementeerd. Deze slimme formulieren en processen bedienen ruim 4000 medewerkers en 500 managers. Bij Enexis heeft Myuna de rol van Senior SAP HR consultant voor het ontwerp, realisatie en implementatie van ESS en MSS processen vervuld. In samenwerking met de organisatie zijn de requirements en functioneel ontwerpen opgesteld (workshops) en wordt het change management uitgevoerd. Daarnaast stuurt Myuna als projectleider het bouwteam aan (7 projectleden) en is Myuna linking pin met de projectmanager. In deze rol wordt de planning opgesteld,  de bouwactiviteiten gecoördineerd en in samenwerking met de business de ESS en MSS processen geïmplementeerd. Myuna verzorgt de overdracht naar functioneel beheer en is verantwoordelijk voor het schrijven van documentatie en het geven van trainingen. Fase 1 en 2 van het project zijn succesvol live gegaan. In de laatste fase van het project is de beoordelingscyclus (contractgesprek, ontwikkelgesprek en beoordelingsgesprek) geautomatiseerd met applicaties voor de manager en medewerker. Daarbij zijn ook adobe formulieren ontwikkeld en zijn koppelingen met het digitale personeelsdossier gemaakt. Tevens is er in deze fase een Proof of Concept uitgevoerd voor het ontsluiten van ESS en MSS processen naar App’s (FIORI en UI5). Daarin heeft Myuna een adviserende rol gehad.

ESS en MSS processen

Persoonlijke gegevens
Autolening
Eenmalige Beloning
Contract- en deeltijdwijziging
Verlenging arbeidsovereenkomst
Indienst
Uitdienst externen
Uitdienst Internen
Functiewijziging en overplaatsing
Verlofapplicatie
SOR (competentiemanagement)