Klanten

Bij Stichting Wende is Myuna verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een projectplan in de rol van projectleider AWBZ. Op basis hiervan bleek dat de registratie nauwelijks inzichtelijk was. Stapsgewijs is alle benodigde informatie boven tafel gekregen waardoor, bij de overgang van financiering naar de gemeente (WMO), maximaal gedeclareerd kon worden. Daarna is de procedure AO/IC ontwikkeld, waardoor registratie en controle hierop geoptimaliseerd werd.

Projectleider HKZ

Bij Stichting Wende is Myuna daarnaast verantwoordelijk voor het opstellen van een plan waardoor inzichtelijk werd welke zaken nog gerealiseerd moesten worden om het HKZ-certificaat te kunnen behouden. Op basis van dit plan zijn door Myuna verschillende onderdelen uitgevoerd zoals bijvoorbeeld het opstellen van een kwaliteitsjaarverslag en kwaliteitsjaarplan, het uitvoeren van een interne audit en het actualiseren en digitaliseren van het kwaliteitshandboek.