Klanten

In 2015 heeft Myuna in opdracht van Quadrant een samenwerkingsovereenkomst ontwikkeld voor basisschoolbesturen en directies waar Quadrant mee samenwerkt. Daarnaast heeft Myuna het welkomstboekje inhoudelijk herschreven. In 2016 is Myuna gevraagd een coördinerende rol uit te voeren bij de sluiting van vijf Buitenschoolse Opvanglocaties.