Myuna Consulting

Welkom bij Myuna Consulting. Myuna Consulting is een advies en projectmanagement bureau voor opdrachten binnen de zakelijke dienstverlening, gezondheidszorg en overheid. Myuna richt haar dienstverlening op drie pijlers: SAP HR Consultancy, projectmanagement en kwaliteit (zorg en welzijn). Myuna staat voor heldere communicatie, pragmatisme en vakkundigheid. Myuna stelt de klant centraal en werkt met enthousiasme en daadkracht.

SAP HR Consultancy

Myuna heeft ruim 10 jaar ervaring in SAP Human Capital Management (SAP HR). Bij grote toonaangevende Nederlandse bedrijven zijn SAP projecten uitgevoerd en implementaties gedaan. Myuna is verantwoordelijk geweest voor het opleveren van SAP projecten (ontwerp, realisatie, implementatie), het opstellen van blauwdrukken en functioneel ontwerpen, budgetten, resourcing en planningen, implementaties, overdracht beheerorganisatie, acceptatietesten, conversies en trainingen.

SAP projectleiding en SAP HR consultancy

Myuna heeft rollen aan de IT kant ingevuld (SAP HR consultant en SAP projectleider) maar ook rollen aan de business kant (projectleider implementatie en business consultant). Door deze gecombineerde business en IT ervaring kan Myuna veel meerwaarde leveren en begrijpt Myuna de wisselwerking tussen IT en Business als geen ander.

Projectmanagement

Bedrijven moeten steeds vaker meer met minder doen en worden gedwongen snel en efficiënt de organisatie aan te passen aan nieuwe doelen en initiatieven. De projectleiders en programmamanagers van Myuna hebben kennis van zaken en leveren kwaliteit in projectmanagement. Klanten zien Myuna als eerlijk en objectief. Myuna stemt elk project af op de wensen van de klant en maakt daarbij gebruik van bekende projectmanagement methodieken als Prince II en Scrum. Myuna begrijpt het belang van duidelijk en helder projectmanagement gedurende de gehele projectperiode, ook bij implementaties in de organisatie en overdracht naar betrokken afdelingen.

Kwaliteit zorg en welzijn

Myuna helpt organisaties in de zorg en welzijn bij het continu verbeteren van de processen, mensen en organisatie. Myuna heeft jarenlange ervaring bij het ondersteunen van organisaties om te komen tot kwalitatief goede zorg- en dienstverlening, zoals het behalen of behouden van een kwaliteitskeurmerk (waaronder HKZ), het doorlichten van verschillende organisatieonderdelen en het optimaliseren van processen, diensten of producten.

Kwaliteitszorg in de zorg en welzijn

Door het aansturen van een continu verbeterproces kan een organisatie voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld worden. Het gaat daarbij steeds om de relatie tussen de eigen doelen en ambities, de borging daarvan in beleid, management en processen en de vraag hoe de resultaten zich verhouden tot de gestelde doelen. De klant dient hierbij altijd als uitgangspunt genomen te worden. Een organisatie die aan kwaliteitszorg doet werkt systematisch en doelgericht aan het verbeteren van haar kwaliteit. Myuna heeft de afgelopen jaren bewezen kwaliteitsprojecten succesvol op te starten, te implementeren en af te ronden.

Het team van Myuna Consulting bestaat uit twee zelfstandig ondernemers, elk met Eigen specialisaties.