Klanten

Voor NXP is Myuna verantwoordelijk geweest voor de datamigratie van 5000 medewerkers naar het EuHReka systeem van NgA. Activiteiten die door Myuna uitgevoerd zijn: Opstellen projectplanning en bewaken voortgang datamigratie (5000 medewerkers), schrijven functionele en technische specificaties conversieprogrammatuur, verantwoordelijk voor draaiboek en afstemming NXP en projectteam, acceptatietesten conversie, coördinatie uitvoeringen datamigratie (op locatie, voertaal Engels) en controles en dataconsistentie.