Klanten

Eneco is een belangrijke klant voor Myuna. Gedurende een aantal jaar zijn er veel verschillende projecten uitgevoerd als projectleider, SAP HR consultant en Business Consultant. Een greep uit de projecten: ESS en MSS, Tijdschrijven, Benefit Budget en de verzuimmodule. Door een aanpassing in de energie CAO is het noodzakelijk een nieuwe implementatie voor het uitruilen van arbeidsvoorwaarden te doen. De rol van Myuna in dit ontwikkelproject is SAP HR consultant en vertegenwoordiger van Eneco. In deze rol heeft Myuna in samenwerking met SAP Nederland en een aantal bedrijven uit de energie- en watersector (oa Delta en Brabant Water) de functionele specificaties opgesteld voor een nieuwe SAP Add-On (Benefit Budget). Benefit budget is gebouwd door SAP en getest en geaccepteerd door de projectgroep in Nederland. Alle communicatie in dit project verliep in het Engels. Na oplevering van het project door SAP is Myuna als technisch projectleider/lead consultant verantwoordelijk geweest voor de implementatie van Benefit Budget bij Eneco. Myuna heeft de projectplanning opgesteld en is verantwoordelijk geweest voor de voortgang en resourcing (4-8 projectleden). Myuna rapporteert direct aan de projectmanager. Samen met de organisatie zijn de  functionele ontwerpen opgesteld en deze zijn door Myuna vertaald in een technisch ontwerp. Myuna heeft samen met een payroll consultant en een time consultant de inrichting (customizing) uitgevoerd. Het omzetten van data is in een conversieproject onder verantwoordelijkheid van Myuna uitgevoerd. Een belangrijke component bij de implementatie is het verandermanagement omdat alle salarisprocessen opnieuw vastgesteld en geïmplementeerd moesten worden. Ruim 4000 medewerkers zijn in januari overgegaan op Benefit Budget, ondersteund door demo’s en werkinstructies.

ESS en MSS implementatie

In dit ESS/MSS project heeft Myuna de rol van SAP HCM / NetWeaver consultant gehad. Met de SCRUM ontwikkelmethode zijn samen met de organisatie de specificaties vastgesteld en de functionaliteiten gebouwd voor verschillende ESS en MSS scenario’s (oa adreswijziging, spaarloon, uitdienst, overplaatsing, bankrekening, burgerlijke staat, werkgeversverklaring, gratificatie, spaarloon, digitale salarisstrook, externe inhuur). Alle scenario’s zijn gebouwd op basis van SAP HCM processes and forms. Een complicerende factor in dit project is de uitrol van het intranet (Sharepoint) en de integratie met SAP Netweaver (scenario’s). Myuna heeft in samenwerking met een communicatiebureau voor de medewerkers een toolkit ontworpen en de demo’s (internet applicatie) gemaakt. Tijdens de oplevering van het project is er veel nadruk gelegd op de overdracht naar de beheerorganisatie (SAP cc). In workshops zijn de inrichting en functionaliteiten toegelicht en overgedragen.

Verzuimmodule

In dit project heeft Myuna de rol van SAP HCM consultant en deelprojectleider. Myuna rapporteert direct aan de projectmanager. Het ziek en betermeld proces is samen met de organisatie opnieuw vastgesteld. Op basis van de nieuwe processen, werkwijze en informatiebehoefte heeft Myuna een functioneel ontwerp geschreven. Dit functioneel ontwerp is vertaald in een SAP technisch ontwerp. Er is een volledig nieuwe verzuimmodule gebouwd waarbij ziek en betermelden via de portal direct gekoppeld is aan Wet Poortwachter waardoor managers direct inzicht hebben. Deze module is door een ABAP/Java webdynpro programmeur gebouwd. Met behulp van workflows worden managers tijdig op de hoogte gehouden van te nemen acties. In dit project is ook een nieuwe koppeling gebouwd naar het UWV voor de uitwisseling van data.

Tijdschrijven

In de periode mei 2007 en januari 2010 is Myuna als SAP HR lead consultant en projectleider verantwoordelijk geweest voor de inrichting en implementatie van CATS en de tijdschrijfapplicatie (via de SAP portal) bij Eneco. Samen met de organisatie en het SAP cc zijn de specificaties opgesteld en vertaald in een blauwdruk. Daarbij is een aantal klantwensen vertaald in klantspecifieke oplossingen (user exits). Een deel van de procesafhandeling is aangepast om een snellere en efficiëntere doorboeking van uren te realiseren naar FICO, PS en HR. Samen met de business projectleider is Myuna verantwoordelijk geweest voor de acceptatietesten. In nauwe samenwerking met het SAP beheerteam is CATS overgedragen (workshops en documentatie) en geborgd in de bestaande beheerorganisatie. Daarbij is ook invulling gegeven aan de nazorgperiode. In de projectperiode is Myuna als projectleider verantwoordelijk geweest voor de planninge en resourcing (7 projectleden). Myuna heeft verschillende workshops georganiseerd en de nieuwe tijdschrijfapplicatie is gepresenteerd (roadshow) aan management en medewerkers.